เทศกาล ‘งานศิลปะเพื่อไก่และคน’ โดย ‘ศิลปินปกป้องไก่’

งานออกแบบ

ไก่ 72,000 ล้านตัวทั่วโลก ถูกเลี้ยงและฆ่าเพื่อการบริโภคในแต่ละปี จำนวนนี้ 2 ใน 3 ใช้ชีวิตอย่างทรมานในสภาพแวดล้อมที่โหดร้าย

‘ศิลปินปกป้องไก่’ จากศิลป์ 4 ศาสตร์ พร้อมบอกเล่าใน ‘งานศิลปะเพื่อไก่และคน’ เพื่อให้สังคมไทยได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการเลี้ยงสัตว์อย่างมีสวัสดิภาพในอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ อันส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนและสัตว์ โดยเฉพาะไก่ รวมถึงผลกระทบจากการบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัย

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย (World Animal Protection- Thailand) ร่วมกับศิลปินจาก 4 ศาสตร์ จัดงาน เอ้ก-อี-เอ้ก อ๊ากกก เทศกาลงานศิลปะเพื่อไก่และคน ชวนชมงานเปิด ณ ลานกิจกรรมหน้าหอศิลปกรุงเทพ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ เวลา 16.00 – 21.00 น. และจัดแสดงภายในหอศิลป์กทม.ถึง 5 มีนาคม 2566

งานออกแบบ

เหมือนดาว คงวรรณรัตน์ ผู้จัดการโครงการสัตว์ฟาร์ม องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย บอกว่า

“งาน เอ้ก-อี-เอ้ก อ๊ากกก เทศกาลงานศิลปะเพื่อไก่และคน เป็นการจัดงานในซีรีส์ที่ 2 ต่อจากงาน Happy Meat Happy Me สัตว์อยู่ดี คนอยู่ได้ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัย และกระตุ้นการปรับปรุงการเลี้ยงสัตว์ในอุตสาหกรรมอาหารทั้งระบบอย่างมีมนุษยธรรม ก่อนส่งออกมาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคเมื่อปลายปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับกระแสความสนใจและการตื่นรู้อย่างต่อเนื่องของผู้ร่วมงานเป็นอย่างดี

องค์กรฯ จึงมุ่งสร้าง แรงกระเพื่อมให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างต่อเนื่อง การส่งเสียงตะโกน ผ่านงานศิลปะ และผนึกพลังศิลปินในครั้งนี้ต้องการสื่อสารถึงความทุกข์ทรมานจากการเลี้ยงไก่ในอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์อย่างไร้มนุษยธรรม และมุ่งหวังให้ กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงเร่งจัดระบบการเลี้ยงไก่ภายในฟาร์มอย่างมีสวัสดิภาพอย่างเป็นรูปธรรม

เช่น การจัดระบบพื้นที่ลดความแออัดภายในโรงเรือน การเลือกใช้สายพันธุ์ไก่โตช้า เและการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่เอื้อให้ไก่แสดงพฤติกรรมทางธรรมชาติทำให้ไก่ไม่เจ็บป่วยง่าย อันนำไปสู่การลดการใช้ยาปฏิชีวนะ เกินความจำเป็น ที่จะส่งผลกระทบกับสุขภาพสัตว์ คน และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นลูกโซ่ ที่เกิดเป็นวิกฤติ เชื้อดื้อยาทั่วโลกในขณะนี้”

การกู่ร้องในครั้งนี้ ได้รับพลังบริสุทธิ์จากกลุ่มศิลปิน 4 สาขา ซึ่งจัดขึ้นบริเวณกลางใจเมืองกรุงเทพฯ เป็นครั้งแรก ได้แก่ มารีญา พูลเลิศลาภ ทูตองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย ร่วมกับ นักรบ มูลมานัส ศิลปินนักปฏิรูปงานศิลป์ ถ่ายทอดเสียงผ่านงานศิลปะที่จะตะโกนออกไปให้เกิดการรับรู้ในวงกว้าง กับผลงาน The last suffer รังสรรค์โต๊ะอาหารมื้อสุดท้ายที่ถูกมนุษย์ป้อนเข้าปากเพื่อพรากชีวิตของตัวเองอย่างขาดความใส่ใจ

ครูเซียง หมอลำหุ่น ศิลปินพื้นบ้าน คณะเด็กเทวดา รังสรรค์งานศิลป์ “ชีวิต A4 ” สะท้อนมุมคิดผ่าน Installation Art นำสุ่มไม้ไผ่ และเครื่องสานจากฝีมือชาวบ้าน ประกอบเป็นไก่ขนาดยักษ์ สูงใหญ่กว่า 3 เมตร บนพื้นที่มีความกว้างเท่ากระดาษ เอ4

นลธวัช มะชัย เด็กหนุ่มผู้ไม่เคยทิ้งความฝัน จากกลุ่มลานยิ้มการละครเทใจให้กับการสร้างพล็อต Kult Of Chicken ที่จะขยี้อุตสาหกรรมการผลิตเนื้อไก่ให้ลด ละ เลิก การเลี้ยงไก่ที่ไม่คำนึงถึงชีวิตของใครเลยอย่างเป็นรูปธรรม

และไฮไลท์การแสดงจากศิลปิน ศิลปาธรปี 2547 อ.ตั้ว-ประดิษฐ ประสาททอง นำ ลิเกไทยกับพล็อตเรื่องใหม่ เจ้าชายลอกับไก่วิปลาส โดยมีกลุ่มนักดนตรีรุ่นใหม่ Laan และ Beagle Hug ร่วมขับกล่อม

ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ เปิดโอกาสให้ผู้ชมมีส่วนร่วมรังสรรค์งานศิลป์ และแสดงเจตนารมณ์บนผืนผ้าหลากสีสัน โดยให้ทุกคนร่วมติดสิ่งที่เขียนบน Installation Art ไก่ยักษ์เพื่อร่วมกันส่งเสียง คืนคุณภาพชีวิตไก่คืนจิตวิญญาณให้ไก่ คืนคุณภาพชีวิตคน ตลอดจนชมผลงานประกวดนิทรรศการภาพวาดจากเยาวชน จำนวน 20 ภาพในหัวข้อ เชื้อดื้อยาจากฟาร์มอุตสาหกรรม

Back To Top